Beställ ett inlösenavtal

Vilken information måste jag ange för att teckna ett inlösenavtal?

För att bli kund hos oss ska du fylla i vårt ansökningsformulär. I formuläret ska du ange följande information online ansökningsformulär.

1. Information om företaget

Vi behöver följande information om ditt företag:

 • Land
 • Organisationsnummer
 • Företagets namn
 • Företagets telefonnummer och e-post

Företag som inte är från Danmark

Om ditt företag inte är registrerat i Danmark behöver vi ytterligare information:

 • En bild/scan på registreringsdokumentet där följande information framgår:
  • Företagets registreringsnummer
  • Företagets namn
  • Alla ägarnas namn och adress
Om dokumentet inte är förståeligt ber vi dig att skicka en översättning av dokumentet.
Ditt företag måste vara registrerat i ett EU28 eller EEA land.

Varför frågar vi? Penningtvättslagen kräver oss att ha kännedom om vem vi samarbetar med.

2. Information om verkställande direktören

Vi behöver följande information om direktören:

 • Namn
 • Personnummer
 • Legitimation (bild/scan på ditt körkort eller pass)
 • Information om adress (bild/scan på ett officiellt dokument där din adress framgår
 • Bara i Danmark. Vi accepterar också bild/scan på ditt CPR-nummer, eller en skärmdump av din nuvarande adresss från borger.dk
Vi accepterar inte självtagna bilder, t.ex. selfies etc..
Vi accepterar bara officiella dokument.

Varför frågar vi? Penningtvättslagen kräver oss att ha kännedom om ägarstrukturen i ditt företag.

3. Ägarstruktur

Välj ägarstruktur:

 • Företaget är ett enmansföretag och ägs av verkställande direktören
 • Företaget är en enmansföretag och ägs av någon anna än verkställande direktören
 • En eller fler personer äger direkt eller indirekt mer än 25%
 • Ingen av ägarna äger direkt eller indirekt mer än 25 %

Varför frågar vi? Penningtvättslagen kräver oss att ha kännedom om vem som äger (direkt eller indirekt) mer än 25 % av företaget.

4. Information om hemsidan

Läs denna artikel för mer information: Vilka krav ställer ni på min hemsida?

5. Affärsmodell

Beskriv företagets affärsmodell.

 • Beskriv kort vad din webbshop säljer.

  • Exempel: Min webbshop säljer kläder och leksaker för barn.
 • Handelsnamn

  • Vissa företag marknadsför sitt företag under ett annat namn än företagets registrerade namn.
  • Exempel: “Royal Dutch Shell, PLC” marknadsförs som “Shell”.
 • Återkommande transaktioner

  • Är din affärsmodell är baserd på månatliga/kvartala/årliga betalningar etc.?:
  • Exempel: Dina kunder betalar 30 € varje månad för sin tidningsprenumeration.

Varför frågar vi? Vi vill gärna förstå din affärsmodell för kunna att erbjuda bästa möjliga service.

6. Bankkonto

Ange dina kontouppgifter.

 • Kontots valuta
 • Swift-kod (BIC)
 • IBAN-nummer

Varför frågar? Med Clearhaus kan du ta emot betalningar i alla valutor. Utbetalningar är tillgängliga i följande valutor: SEK, EUR, DKK, NOK, GBP eller USD.

Tillbaka till Clearhaus.com

Välj språk

Ställ en fråga

Ställ en fråga

Later
Send

Helpdesk Suggestions: