Så här fyller du i ansökan om inlösenavtal

Vilken information måste jag ange för att teckna ett inlösenavtal?

För att bli kund hos oss måste du fylla i vårt online ansökningsformulär.

1. Information om företaget

Vi behöver följande information om ditt företag:

 • Land
 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn
 • Företagets telefonnummer och e-post

Företag som inte är registrerade i Danmark

Om ditt företag inte är registrerat i Danmark behöver vi ytterligare information:

 • En bild/scan av registreringsdokumentet som innehåller:

  • Organisationsnummer
  • Företagsnamn
  • Ägarens/Ägarnas namn och adress
Om bilden inte är förståelig, ber vi dig skicka en ** juridisk översättning** av dokumentet.
Ditt företag måste vara registrerat i ett land som ingår i EU27 eller EEA.

Varför frågar vi? Penningtvättslagen ställer krav på att vi har god kännedom om dig som kund.

2. Information om verkställande direktören

Vi behöver följande information om verkställande direktören:

 • Namn
 • Personnummer
 • Legitimation (bild/scan av körkort eller pass)
 • Adress (bild/scan av ett dokument där adressen framgår)
Vi accepterar inte självtagna bilder, som till exempel selfies etc.
Vi accepterar endast officiella dokument.

Varför frågar vi? Penningtvättslagen ställer krav på att vi har god kännedom om ägarstrukturen i ditt företag.

3. Ägarstruktur

Välj ägarstruktur:

 • Företaget är ett enmansföretag och ägs av verkställande direktören
 • Företaget är ett enmansföretag och ägs av någon annan än verkställande direktören
 • En eller flera ägare äger direkt eller indirekt mer än 25 %
 • Ingen ägare äger direkt eller indirekt mer än 25 %

Varför frågar vi? Penningtvättslagen ställer krav på att vi har god kännedom om vem som äger (direkt eller indirekt) mer än 25 % av företaget.

4. Information om hemsidan

Läs denna artikel för mer information: Vilka krav ställer ni på min hemsida?

5. Affärsmodell

Beskriv företagets affärsmodell.

 • Beskriv kort vad din webbshop säljer.

  • Exempel: Min webbshop säljer kläder och leksaker för barn.
 • Handelsnamn

  • Vissa företag marknadsför sitt företag under ett annat namn än företagets registrerade namn.
  • Exempel: “Royal Dutch Shell, PLC” marknadsförs som “Shell”.
 • Abonnemangsbetalningar

  • Är din affärsmodell baserad på månatliga/kvartala/årliga betalningar?:
  • Exempel: Dina kunder betalar 30€ varje månad för sin tidningsprenumeration.

Varför frågar vi? Vi vill gärna förstå din affärsmodell för att kunna erbjuda bästa möjliga service.

6. Bankkonto

Ange dina kontouppgifter.

 • Kontots valuta
 • Swift-kod (BIC)
 • IBAN-nummer

Varför frågar vi? Med Clearhaus kan du ta emot betalningar i alla valutor. Utbetalningar är tillgängliga i följande valutor: DKK, SEK, NOK, EUR, USD, GBP, CHF, CZK, RON, HUF och PLN.

Tillbaka till Clearhaus.com

Välj språk

Ställ en fråga

Ställ en fråga

Later
Send

Helpdesk Suggestions: