Sådan udfylder du din ansøgning

Hvilken information skal I bruge, for at give mig en indløsningsaftale?

For at blive kunde skal du udfylde vores online ansøgningsskema. I skemaet skal du oplyse følgende:

1. Information om virksomheden

Vi skal bruge følgende virksomhedsoplysninger fra dig:

 • Land
 • CVR-nummer
 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens telefonnummer og e-mail.

Virksomheder, som ikke er fra Danmark

Hvis din virksomhed ikke er registreret i Danmark, skal vi yderligere bruge:

 • Et billede/scan af din registreringsattest, som viser:

  • Virksomhedens registreringsnummer
  • Virksomhedens navn
  • Navn(e) og adresse(r) på ejeren/ejerne af virksomheden
Hvis billedet ikke er forståeligt, beder vi dig muligvis sende en juridisk oversættelse af dokumentet.
Din virksomheden skal være registreret i et af EU27- eller EØS-landene.

Hvorfor skal vi bruge denne information? Jævnfør lovgivningen inden for anti-hvidvask er vi forpligtede til at vide, hvilke virksomheder vi har at gøre med.

2. Information om direktøren

Vi skal bruge følgende information om direktøren:

 • Navn
 • CPR-nummer
 • Legitimation (et billede/scan af kørekort eller pas)
 • Information om adresse (et billede/scan af sygesikringskort eller screen-shot fra borger.dk)
Vi accepterer ikke hjemmelavede billeder, fx. selfies..
Vi accepterer kun gyldige dokumenter.

Hvorfor skal vi bruge denne information? Jævnfør lovgivningen inden for anti-hvidvask er vi forpligtede til at være bekendt med virksomhedens ledelse.

3. Virksomhedsejerskab

Vælg ejerskabstype:

 • Virksomheden er en enmandsvirksomhed ejet af direktøren
 • Virksomheden er en enmandsvirksomhed, som er ejet af en anden end direktøren
 • En eller flere personer ejer direkte eller indirekte mere end 25%
 • Ingen personer ejer direkte eller indirekte mere end 25%

Hvorfor skal vi bruge denne information? Jævnfør lovgivningen inden for anti-hvidvask er vi forpligtede til at vide, hvem der direkte eller indirekte ejer over 25% af virksomheden.

4. Information om hjemmesiden

Læs denne artikel for mere information: Hvilke krav er der til min webshop?

5. ForretningsModel

Beskriv din virksomheds forretningsmodel.

 • Giv en kort beskrivelse af, hvad det er, du vil sælge i din webshop.

  • Eksempel: Min forretning sælger tøj og legetøj til børn.
 • Handelsnavn

  • Nogle virksomheder markedsfører deres virksomhed under et andet navn end virksomhedens juridiske navn.
  • Eksempel: “Royal Dutch Shell, PLC” markedsføres som “Shell”.
 • Abonnementsbetalinger

  • Vi skal vide, om din forretningsmodel er baseret på månedlige/kvartalvise/årlige betalinger, som det er tilfældet med abonnementer og medlemskaber.
  • Eksempel: Dine kunder betaler 30€ om måneden for et abonnement på et magasin.

Hvorfor skal vi bruge denne information? Vi vil gerne forstå din forretning bedre, så vi kan tilbyde dig den bedst muligt service.

6. Bankkonto

Oplys dine bankoplysninger.

 • Kontoens valuta
 • Swift-kode (BIC)
 • IBAN-nummer

Hvorfor skal vi bruge denne information? Med Clearhaus kan du acceptere betalinger i alle valuta. Eftefølgende udbetaler vi pengene i DKK, SEK, NOK, EUR, USD, GBP, CHF, CZK, RON, HUF eller PLN.

Tilbage til Clearhaus.com

Vælg dit foretrukne sprog:

Stil et spørgsmål

Stil et spørgsmål

Later
Send

Helpdesk Suggestions: