Tvister

Här hittar du tvisterna

På Clerahaus Dashboard kan du hantera tvister och återkrav. Ett återkrav är en begäran av kortinnehavaren att få tillbaka pengarna som använts i en transaktion.

  1. Logga in på Dashboard
  2. Gå till sektionen Disputes

Det finns 4 olika stadier i Tvister:

  • Öppen
  • Under behandling
  • Avvisad (Refuted)
  • Stängd (Closed)

Öppna- här kan du se aktiva tvister som väntar på att bli besvarade.

Under behandling- tvisten behandlas på basen av dina kommentarer och din uppladdade dokumentation. Om dokumentationen är otillräcklig eller om våra medarbetare har något att tillägga, kommer ärendet att gå tillbaka till Öppna så du kan vidta åtgärder och ladda upp det som saknas.

Avvisad- tvisten har blivit behandlad och skickas till kundens kortutfärdande bank.

Stängd- du har endera vunnit eller förlorat tvisten.

Avvisna en tvist

På sidan för tvister, finns en förklaring till det nuvarandet stadiet av ärendet. En lista över nödvändig dokumentaion visas.

Det är möjligt att skicka oss kommentarer gällande ärendet. Välj Add comment, för att tillägga information.

Kommentarerna du skriver är bara för interna användare, de blir inte skickade till kundens bank. All dokumentation och kommentarer du anser som viktiga måste laddas upp.

Ladda upp nödvändig dokumentation under Dokumentation Vänligen, ladda upp all dokumentation som en PDF-fil.

Om du inte svarar på tvisten före tidsfristen kommer det högst antagligen att leda till att du förlorar tvisten. Om tidsfristen för din tvist gått ut kan du ringa till oss på +45 8282 2200 och höra vad du kan göra.

Efter att du laddat upp dokumentation

  1. Välj Actions drop-down meny
  2. Välj Refute

När du valt Refute, kommer tvisten att flyttas till Under behandling

Vårt support-team kommer att gå igenom dokumentationen. Om de behöver ytterligare information, skriver de en kommentar till dig.

Om vårt support-team anser att det finns grunder till att avvisa tvisten, kommer dokumentationen att skickas till kundens bank och tvisten flyttas till Refuted.

Acceptera en tvist

Om du inte vill avvisa tvisten:

  • Välj Actions drop-down meny
  • Välj Accept

När du har valt Accept, flyttas tvisten till Stängd

OBS Vänligen notera att tvisten kan ha flera stadier. Beroende på tvisten måste du möjligtvis gå igenom de ovanstående stegen flera gånger före tvisten är avgjord.

Tillbaka till Clearhaus.com

Välj språk

Ställ en fråga

Ställ en fråga

Later
Send

Helpdesk Suggestions: