Tvister

Tvister

I my.clearhaus.com kan du hantera tvister/chargebacks. En chargeback är reklamation av en transaktion som kortinnehavaren inte samtycker till.

  1. Logga in på my.clearhaus.com
  2. Gå till Disputes

Det finns 4 olika statusalternativ i Disputes:

  • Open (Öppen)
  • Under review (Under behandling)
  • Refuted (Avvisad)
  • Closed (Stängd)

Open- här kan du se aktiva tvister som väntar på att bli besvarade.

Under behandling- tvisten behandlas på basen av dina kommentarer och dokumentation som du har laddat upp. Om dokumentationen är otillräcklig eller om vi har något att tillägga, kommer ärendet flyttas tillbaka till Open. Du kan nu ladda upp det som saknas.

Refuted- tvisten har blivit behandlad och vidareskickad till kortinnehavarens bank.

Closed- du har endera vunnit eller förlorat tvisten.

Avvisa en tvist

Varje tvist har en egen sida, där du kan se status för pågående tvist. Här hittar du en lista över den dokumentation som behövs för att behandla tvisten.

Det är möjligt att kommentera tvisten. Välj Add comment, för att tillägga information.

Kommentarerna du skriver visas endast för interna användare, de blir inte skickade till kundens bank. Alla dokument och kommentarer som du anser vara viktiga måste laddas upp.

Under Documentation kan du ladda upp nödvändig dokumentation. Ladda upp all dokumentation i en PDF-fil.

Om du inte svarar på tvisten innan tidsfristen kommer det högst sannolikt leda till att du förlorar tvisten. Om tidsfristen för tvisten har gått ut kan du ringa till oss på +45 82 82 22 00 för att höra vad du kan göra.

Efter att du har laddat upp dokumentation

  1. Välj Actions drop-down menu
  2. Välj Refute

När du har valt Refute, flyttas tvisten till Under review.

Vårt support-team går igenom all dokumentation. Om de behöver ytterligare information, skriver de en kommentar till dig.

Om vårt support-team anser att det finns grunder till att avvisa tvisten, kommer dokumentationen att skickas till kortinnehavarens bank och tvisten flyttas till Refuted.

Acceptera en tvist

Om du vill acceptera en tvist:

  • Välj Actions drop-down menu
  • Välj Accept

När du har valt Accept, blir tvisten flyttad till Closed.

OBS Tvister består av flera olika stadier. Beroende på tvisten kan det hända att du måste gå igenom de ovanstående stegen flera gånger innan tvisten är avgjord.

Tillbaka till Clearhaus.com

Välj språk

Ställ en fråga

Ställ en fråga

Later
Send

Helpdesk Suggestions: