Tvister

Tvister

I Clearhaus Dashboard kan du hantera tvister och chargebacks. En chargeback är reklamation av en transaktion som kortinnehavaren inte samtycker till.

  1. Logga in på Dashboard
  2. Gå till Disputes

En tvist består av 4 olika stadier:

  • Open (Öppen)
  • Under review (Under behandling)
  • Refuted (Avvisad)
  • Closed (Stängd)

Open- här kan du se aktiva tvister som väntar på att bli besvarade.

Under behandling- tvisten behandlas på basen av dina kommentarer och uppladdade dokumentation. Om dokumentationen är otillräcklig eller om vi har något att tillägga, kommer ärendet att gå tillbaka till Open så du kan vidta åtgärder och ladda upp det som saknas.

Refuted- tvisten har blivit behandlad och skickas till kundens kortutfärdande bank.

Closed- du har endera vunnit eller förlorat tvisten.

Avvisa en tvist

På sidan för tvister, finns en förklaring till det nuvarandet stadiet av ärendet. En lista över nödvändig dokumentaion visas.

Det är möjligt att skicka kommentarer till oss angående ärendet. Välj Add comment, för att tillägga information.

Kommentarerna du skriver visas bara för interna användare, de blir inte skickade till kundens bank. All dokumentation och kommentarer du anser som viktiga måste laddas upp.

Ladda upp nödvändig dokumentation under Dokumentation Vänligen, ladda upp all dokumentation som en PDF-fil.

Om du inte svarar på tvisten före tidsfristen kommer det högst antagligen att leda till att du förlorar tvisten. Om tidsfristen för din tvist gått ut kan du ringa till oss på +45 82 82 22 00 och höra vad du kan göra.

Efter att du laddat upp dokumentation

  1. Välj Actions
  2. Välj Refute

När du väljer Refute, kommer tvisten att flyttas till Under review

Vårt support-team går igenom all dokumentation. Om de behöver ytterligare information, skriver de en kommentar till dig.

Om vårt support-team anser att det finns grunder till att avvisa tvisten, kommer dokumentationen att skickas till kundens bank och tvisten flyttas till Refuted.

Acceptera en tvist

Om du vill acceptera en tvist:

  • Välj Actions drop-down meny
  • Välj Accept

När du har valt Accept, blir tvisten flyttad till Closed.

OBS Vänligen notera att tvister består av flera olika stadier. Beroende på tvisten måste du möjligtvis gå igenom de ovanstående stegen flera gånger före tvisten är avgjord.

Tillbaka till Clearhaus.com

Välj språk

Ställ en fråga

Ställ en fråga

Later
Send

Helpdesk Suggestions: