Utbetalinger

Hva er en utbetaling?

En utbetaling er det vi, på engelsk, kaller settlement. Når vi foretar en utbetaling flytter vi pengene, du har mottatt på din konto hos oss, over til din bankkonto.

Hvilke valuta kan jeg få min utbetaling i?

Transaksjonsvaluta er valutaen du som forhandler tilbyr dine produkter/tjenester i. Kunden din betaler for sin ordre i transaksjonsvaluta.

Med Clearhaus kan du akseptere betalinger i alle valuta som er tilbudt av Visa og Mastercard.

Oppgjørsvaluta er valutaen du mottar dine utbetalinger i. Vi kan utbetale i DKK, EUR, SEK, NOK, GBP og USD.

Hvorfor velger man å ha flere forskjellige oppgjørsvaluta?

Ved å få utbetaling i flere valuta, kan du som forhandler spare omgjøringskostnader når du selger i land som benytter en annen valuta enn ditt hjemland eller din oppgjørsvaluta.

Hver oppgjørsvaluta krever en separat innløsningsavtale. Eksempel:

Du har en e-handelsbedrift i Norge. Du selger dine produkter i Norge og mottar betalinger i NOK. Pengene går inn på konto hos oss i NOK og din bankkonto er i NOK.

Du bestemmer deg for å tilby produkter/tjenester i Sverige, der du mottar betalinger i SEK. Du kan åpne en konto hos oss i SEK og pengene går inn på din konto hos oss i SEK, i stede for NOK. Det vil si, betalingene i SEK blir ikke vekslet til NOK, men blir utbetalt til din bankkonto i SEK.

Dette er bare gunstig derom du har omkostninger i SEK. Ellers må du selv veksle pengene i din egen bank.

Du kan spare penger med fleksible oppgjørsvaluta.

Når utbetales pengene mine?

Vi utbetaler pengene fra din konto hos Clearhaus til din bankkonto basert på oppgjørsperioden du har valgt. Du kan velge daglig, ukentlig eller månedlig oppgjør.

Obs: Dersom du har en utenlandsk bankkonto (ikke-dansk) kan det hende at du mottar pengene et par dager senere enn det som er spesifisert under.

Daglig

Transaksjonene du mottar mellom, for eksempel, mandag 21:00 CET og tirsdag 21:00 CET vil bli utbetalt den påfølgende torsdagen.

Denne oppgjørsperioden har en forsinkelse på 3 bankdager.

Ukentlig

Transaksjonene du mottar mellom, for eksempel, mandag 21:00 CET og den påfølgende mandagen kl. 21:00 CET, vil bli utbetalt den påfølgende torsdagen.

Denne oppgjørsperioden har en forsinkelse på 3 bankdager.

Månedlig

Transaksjonene du mottar mellom, for eksempel 31. Juli 21:00 CET og 31. August 21:00 CET, vil bli utbetalt 5. September.

Denne oppgjørsperioden har en forsinkelse på 3 bankdager.

Hvilken oppgjørsperiode skal jeg velge?

Som standard bruker kundene våre ukentlig oppgjør fordi det, som oftest, er den beste løsningen. Dersom du ønsker daglig eller månedlig oppgjør på grunn av, for eksempel, kontantstrøm eller abonnementsbasert forretningsmodell, kan du skrive det under “ytterligere informasjon” i søknadsskjemaet

Dersom du trenger hjelp til å velge en oppgjørsperiode kan du gjerne ta kontakt med oss via vårt søknadsskjema eller sende en mail til support@clearhaus.com.

Tilbake til Clearhaus.com

Velg språk

Still et spørsmål

Still et spørsmål

Later
Send

Helpdesk Suggestions: