Innsigelser

Her finner du innsigelser

I ditt Clearhaus Dashboard kan du håndtere innsigelser, som betyr å behandle chargebacks. En chargeback oppstår når en kortholder ber om å få tilbakebetalt pengene fra i en transaksjon.

  1. Logg på Dashboard
  2. Gå til fanen Disputes

Det er 4 forskjellige statuser i Disputes:

  • Åpen (Open)
  • Under behandling (Under review)
  • Avvist (Refuted)
  • Lukket (Closed)

Åpen- her er aktive innsigelser du skal ta stilling til.

Under behandling- Innsigelsen blir vurdert på bakgrunn av dine kommentarer og dokumenter du har lastet opp. Dersom dokumentasjonen er mangelfull eller noen fra vårt support team har noe å tilføye, kan innsigelsen gå tilbake til Åpen. På den måten kan du tilføye dokumentasjon der det trengs.

Avvist- Innsigelsen er blitt behandlet og sendt videre til kortholders bank.

Lukket- Du har enten vunnet eller tapt saken.

Avvisning av en innsigelse

Hver innsigelse har en side som forteller om innsigelsens aktuelle stadie. Her finner du en liste over dokumentasjon som er nødvendig for behandling av innsigelsen.

Det er mulig å sende oss kommentarer om innsigelsen. Velg Add comment for nærmere presiseringer.

Kommentarene du skriver brukes kun internt og sendes ikke til kortholders bank. Alle dokumenter og kommentarer du anser som relevant for innsigelsen må lastes opp.

Under Documentation laster du opp nødvendig dokumentasjon. Dokumentet må lastes opp som en samlet PDF-fil.

Dersom du ikke svarer på innsigelsen før forfallsdato vil det, som oftest, resultere i at du taper saken. Dersom du har en innsigelse, som har overskredet forfallsdato, kan du ringe til support på +45 82 82 22 00 og høre hva du bør gjøre.

Etter å ha lastet opp nødvendig dokumentasjon

  1. Velg Actions drop-down meny
  2. Velg Refute

Når du har trykket på Refute blir tvisten overført til Under Behandling

En fra vårt support team vil gjennomgå dokumentasjonen. Dersom det er bruk for mer informasjon vil de skrive en kommentar.

Dersom det er grunnlag for å avvise en innsigelse vil dokumentasjonen sendes til kortholders bank og saken flyttes til Refuted.

Akseptere en innsigelse

Dersom du ønsker å akseptere en innsigelse::

  • Velg Actions drop-down meny
  • Velg Accept

Når du har trykt Accept blir innsigelsen overført til Lukket status.

Husk: Innsigelsen kan ha flere steg. Den enkelte innsigelse, avhengig av sak, vil kunne behøve å gå gjennom de ovennevnte stegene flere ganger før innsigelsen kan løses.

Tilbake til Clearhaus.com

Velg språk

Still et spørsmål

Still et spørsmål

Later
Send

Helpdesk Suggestions: