{ "faq/generell-information/_index.se.md": { "title": "Generell information", "category": "faq", "section": 1, "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#generell-information__index" }, "faq/funktioner/vad-ar-3-d-secure.se.md": { "title": "Vad är 3-D Secure?", "category": "faq", "titleWithMD": "Vad är 3-D Secure?", "mocksearch_high": "3d secure 3d-secure 3-d secure 3dsecure", "mocksearch_low": "behöva kräva 3d secure 3d-secure 3-d secure 3dsecure", "summary": "3-D Secure är ett extra säkerhetssteg som skyddar ditt företag mot bedrägeri. Genom att använda 3-D Secure, flyttas ansvaret för återkrav, orsakade av bedrägliga transaktioner, från ditt företag till kortinnehavaren/ kundens bank (utfärdande bank). Vänligen notera: Betalningsgatewayn Reepay stödjer inte 3-D Secure. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#funktioner_vad-ar-3-d-secure" }, "faq/oppna-ett-handlarkonto/_index.se.md": { "title": "Öppna ett handlarkonto", "category": "faq", "section": 1, "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#oppna-ett-handlarkonto__index" }, "faq/hantera-ditt-handlarkonto/_index.se.md": { "title": "Hantera ditt handlarkonto", "category": "faq", "section": 1, "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#hantera-ditt-handlarkonto__index" }, "faq/funktioner/_index.se.md": { "title": "Funktioner", "category": "faq", "section": 1, "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#funktioner__index" }, "opening-a-merchant-account.se.md": { "title": "Öppna ett handlarkonto", "category": "article", "articletitle": "Öppna ett handlarkonto", "summary": "Vilken information ska jag ange för att få ett handlarkonto? För att bli kund hos oss ska du fylla i vårt ansökningsformulär. I formuläret ska du ange följande information online ansökningsformulär. 1. Information om företaget Vi behöver följande information om ditt företag: Land Organisationsnummer Företagets namn Företagets telefonnummer och e-post Företag som inte är från Danmark Om ditt företag inte är registrerat i Danmark behöver vi ytterligare information: En bild/scan av registreringsdokumentet där följande information framgår: Företagets registreringsnummer Företagets namn Namn och adress av alla ägare Om dokumentet inte är förståeligt ber vi dig att skicka en översättning av dokumentet. Ditt företag måste vara registrerat i ettEU28 eller [EEA]and(https://en.wikipedia.org/wiki/European_Economic_Area). Varför frågar vi om detta? Penningtvättslagen kräver oss att ha kännedom om vem vi samarbetar med. 2. Information om verkställande direktören Vi behöver följande information om direktören: Namn Personnummer Legitimation (bild/scan på ditt körkort eller pass) Information om adress (bild/scan på ett officiellt dokument där din adress framgår Bara i Danmark. Vi accepterar också bild/scan på ditt CPR, eller printscreen av din nuvarande adresss från borger.dk Vi accepterar inte självtagna bilder, t.ex. selfies etc.. Vi accepterar bara officiella dokument. Varför frågar vi om detta? Penningtvättslagen kräver oss att ha kännedom om ägarstrukturen i ditt företag. 3. Ägarstruktur Välj ägarstruktur: Företaget är ett enmansföretag och ägs av verkställande direktören Företaget är en enmansföretag och ägs av någon anna än verkställande direktören En eller fler personer äger direkt eller indirekt mer än 25% Ingen av ägarna äger direkt eller indirekt mer än 25 % Varför frågar vi om detta? Penningtvättslagen kräver oss att ha kännedom om vem som äger (direkt eller indirekt) mer än 25 % av ditt företag. 4. Information om hemsidan Läs denna artikel för denna information: Vad är krven för min webbshop?](/se/krav-paa-hemsida/) 5. Affärsmodell Beskriv företagets affärsmodell. Beskriv kort det du vill sälja i din webbshop * **Exempel**: *Min webbshop säljer kläder och leksaker för barn*. Handelsnamn Vissa företag marknadsför deras företag under ett annat namn än företagets juridiska namn. Exempel: “Royal Dutch Shell, PLC” marknadsförs som “Shell”. Återkommande transaktioner Vänligen berätta om din affärsmodell är baserd på månatliga/kvartala/årliga betalningar etc. betalnigar: Exempel: Dina kunder betalar dig 30 € varje månad för sin tidningsprenumeration. Varför frågar vi om detta? Vi vill gärna ha en bättre förståelse av din affärsmodell för kunna att erbjuda bästa möjliga service. 6. Bankkonto Ange dina kontouppgifter. Kontots valuta Swift-kod (BIC) IBAN nummer Varför frågar vi detta? Med Clearhaus kan du ta emot betalningar i alla valutor. Utbetalningar är tillgängliga i följande valutor: SEK, EUR, DKK, NOK, GBP eller USD. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/oppna-ett-handlarkonto/" }, "website-requirements.se.md": { "title": "Krav på hemsida", "category": "article", "articletitle": "Krav på hemsida", "summary": "Krav på hemsida: För att öppna ett handlarkonto hos oss måste din hemsida uppfylla följande krav. Följande information måste presenteras klart och tydligt för kunden: Företagets Regler och Villkor Företagets prenumerationsvillkor om företaget säljer prenumerationsbaserade tjänster eller produkter. Företagets leveransvillkor och returpolicy Namnet på produkens/tjänstens deskriptor som kommer att synas på kundens kontoutdrag Speciellt viktigt om namnet på deskriptorn inte är samma som hemsidans URL {% /help-warn-box %}} Kundservice information (e-post och telefonnumer) Företagets integritespolicy En tydlig beskriving av produkterna/tjänsterna inklusive priser och övriga avgifter Kontakt och företagsinformation Företagets lokation då betalningen sker Visa och Mastercard logotyper Annat För Hemsidan ska du ha ett avtal med en gateway. Se gateways All kortinformation måste hanteras på en SSL säkrad sida eller ansluting Från och med 1. oktober 2017 måste hela din webbshop ha ett SLL-certifikat. Annars kommer kunden att få ett meddelande om att hemsidan inte är säker. *Kunden måste acceptera villkoren för prenumerationsbaserade tjänster och produkter före betalningen sker. En link till “Regler och Villkor” måste finnas tillgänglig. * När en kund har genomfört en betalning måste ett kvitto måste finnas tillgänglig Varför frågar vi? Din hemsida måste uppfylla Visa och Mastercards regler. Nyttiga links Kontrollera ägaren av domänen som används whois.domaintools.com ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/krav-paa-hemsida/" }, "settlements.se.md": { "title": "Utbetalningar", "category": "article", "articletitle": "Utbetalningar", "summary": "Vad är en utbetalning? En utbetalning är det vi på engelska kallar för settlement. Vi utbetalar de pengar du har mottagit på ditt handlarkonto hos oss till ditt bankkonto. Vilka avvecklingsvalutor stöder ni? Transaktions valutor är de valutor du erbjuder dina kunder att betala de produkter eller tjänster du säljer i din webbshop. Din kund betalar för sin order i transaktionsvaluta. Med Clearhaus kan du acceptera alla transaktionsvalutor, som stöds av Visa & Mastercard. Avvecklingsvaluta är den valuta vi betalar dig i. Utbetalningar är tillgängliga i följande valutor: SEK, EUR, GBP, NOK, DKK och USD. Varför väljer man att ha flera avvecklingsvalutor? Genom att ha utbetalningar i flera valutor kan du spara i växlingsavgifter när du säljer produkter eller tjänster i länder som använder sig av en annan valuta än ditt hemland eller annan valuta än din avvecklingsvaluta. Varje avvecklingsvaluta kräver ett separat inlösenavtal Exempel: Du säljer produkter/tjänster i Sverige och tar emot betalningar i SEK. Du kan öppna ett handlarkonto i SEK och få alla dina transaktioner från Sverige i SEK till ditt handlarkonto istället för DKK. Det vill säga, betalningar i SEK blir inte växlade till DKK utan betalas till ditt bankkonto i SEK. Detta är en fördel om du har kostnader i SEK. Alternativt kan du själv växla pengarna i din egen bank. Du kan spara pengar med flexibla avvecklingsvalutor När betalar pengarna till mig? När vi utbetalar pengarna från ditt konto hos oss till ditt bankkonto, beror på vilken utbetalningsperiod du har valt. Du kan välja mellan daglig, veckovis eller månatlig utbetalningsperiod. OBS: Om du har en utländsk bank (inte dansk) mottar du möjligvis dina pengar ett par dagar senare, än vad som står nedan. Daglig Transaktionerna du mottar mellan, till exempel måndag 19:00 UTC och tisdag 19:00 UTC, blir utbetalade följande tisdag. Denna utbetalnigsperiod har: Försening på 3 bankdagar Veckovis Transaktionerna du mottar mellan, till exempel måndag 19:00 UTC och tisdag 19:00 UTC, blir utbetalade följande tisdag Denna utbetalningsperiod har: Försening på 3 dagar I Dashboard står det att utbetalningsdagen är följande onsdag, men du kommer att motta pengarna först på torsdag som ovan nämnts. Månatlig Transaktionerna du mottar mellan, till exempel den 31.st juli 2018 19:00 UTC och den 31. st augusti 2018 19:00 UTC, utbetalas den 5. st september 2018. This settlement period uses: 3 bank delay days. Denna utbetalningsperiod har: 3 förseningsdagar Vilken utbetalningsperiod ska jag välja? ? Som utgångspunkt har alla kunder veckovis utbetalning, eftersom det oftast är det bästa alternativet. Om du önskar daglig eller månatlig utbetalning, till exempler på grund av cash flow eller återkommande transaktioner, kan du skriva i fältet: ytterlig information i din ansökan. Om du behöver hjälp till att välja utbetalningsperiod, kan du kontakta vår kundservice via vårt kontaktformulär contact form eller skicka e-post till support@clearhaus.com. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/utbetalningar/" }, "disputes.se.md": { "title": "Tvister", "category": "article", "articletitle": "Tvister", "summary": "Här hittar du tvisterna På Clerahaus Dashboard kan du hantera tvister och återkrav. Ett återkrav är en begäran av kortinnehavaren att få tillbaka pengarna som använts i en transaktion. Logga in på Dashboard Gå till sektionen Disputes Det finns 4 olika stadier i Tvister: Öppen Under behandling Avvisad (Refuted) Stängd (Closed) Öppna- här kan du se aktiva tvister som väntar på att bli besvarade. Under behandling- tvisten behandlas på basen av dina kommentarer och din uppladdade dokumentation. Om dokumentationen är otillräcklig eller om våra medarbetare har något att tillägga, kommer ärendet att gå tillbaka till Öppna så du kan vidta åtgärder och ladda upp det som saknas. Avvisad- tvisten har blivit behandlad och skickas till kundens kortutfärdande bank. Stängd- du har endera vunnit eller förlorat tvisten. Avvisna en tvist På sidan för tvister, finns en förklaring till det nuvarandet stadiet av ärendet. En lista över nödvändig dokumentaion visas. Det är möjligt att skicka oss kommentarer gällande ärendet. Välj Add comment, för att tillägga information. Kommentarerna du skriver är bara för interna användare, de blir inte skickade till kundens bank. All dokumentation och kommentarer du anser som viktiga måste laddas upp. Ladda upp nödvändig dokumentation under Dokumentation Vänligen, ladda upp all dokumentation som en PDF-fil. Om du inte svarar på tvisten före tidsfristen kommer det högst antagligen att leda till att du förlorar tvisten. Om tidsfristen för din tvist gått ut kan du ringa till oss på +45 8282 2200 och höra vad du kan göra. Efter att du laddat upp dokumentation Välj Actions drop-down meny Välj Refute När du valt Refute, kommer tvisten att flyttas till Under behandling Vårt support-team kommer att gå igenom dokumentationen. Om de behöver ytterligare information, skriver de en kommentar till dig. Om vårt support-team anser att det finns grunder till att avvisa tvisten, kommer dokumentationen att skickas till kundens bank och tvisten flyttas till Refuted. Acceptera en tvist Om du inte vill avvisa tvisten: Välj Actions drop-down meny Välj Accept När du har valt Accept, flyttas tvisten till Stängd OBS Vänligen notera att tvisten kan ha flera stadier. Beroende på tvisten måste du möjligtvis gå igenom de ovanstående stegen flera gånger före tvisten är avgjord. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/tvister/" }, "faq/funktioner/hur-aktiverar-jag-mobile-pay.se.md": { "title": "Hur aktiverar jag MobilePay?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hur aktiverar jag MobilePay?", "mocksearch_high": "mobile pay mobile-pay mobilpay mobile pay", "mocksearch_low": "möjlig tillgång kräva behöva", "summary": "Clearhaus ger automatiskt alla våra kunder möjlighet att ta emot betalningar med MobilePay. För att aktivera MobilePay i din webbshop måste du ha en gateway som stöder det. Din gateway tar hand om allt det praktiska och tekniska omkring MobilePay. De aktiverar också MobilePay till din webbshop. Kontakata din gateway för att få mer information. Dessutom ska du registrera dig hos MobilePay här. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#funktioner_hur-aktiverar-jag-mobile-pay" }, "faq/hantera-ditt-handlarkonto/hur-kan-jag-byta-mitt-bankkonto.se.md": { "title": "Hur kan jag byta mitt bankkonto?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hur kan jag byta mitt bankkonto?", "mocksearch_high": "bankkonto swift äger", "mocksearch_low": "bankkonto byta kan jag byta hur byta mina steg flytta bankkonto iban swift äger", "summary": "Du kan byta ditt bankkonto, som du får dina pengar utbetalt, genom att skriva e-post till support@clearhaus.com med följande information: Företagets namn Organisationsnumret Kundnummer (MID) Namn på banken, IBAN och SWIFT-kod (BIC) för bägge det nuvarande och nya bankkontot Intyg på att du/företaget äger kontot. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#hantera-ditt-handlarkonto_hur-kan-jag-byta-mitt-bankkonto" }, "faq/funktioner/hur-kan-jag-andra-min-descriptor.se.md": { "title": "Hur kan jag ändra min descriptor?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hur kan jag ändra min descriptor?", "mocksearch_high": "deskriptor dynamisk deskriptor transaktion text", "mocksearch_low": "handlare visa transaktion kod transaktionskod", "summary": "Skicka e-post till: support@clearhaus.com och skriv gärna vad du vill ändra din deskriptor till. Kom ihåg att deskriptorn ska identifiera webbshopen som betalningen gjorts i. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#funktioner_hur-kan-jag-andra-min-descriptor" }, "faq/oppna-ett-handlarkonto/kan-jag-oppna-ett-handlarkonto-i-mitt-land.se.md": { "title": "Kan jag öppna ett handlarkonto i mitt land?", "category": "faq", "titleWithMD": "Kan jag öppna ett handlarkonto i mitt land?", "mocksearch_high": "Land Indien Bangladesh Romanien Uzbekistan Lichtenstein US Amerika United States Europe Europeiska unionen Asien Afrika Pacific Kina Japan", "mocksearch_low": "stöder länder kan jag öppna ett kotno kan jag registrera hur kan jag acceptera från", "summary": "Vi erbjuder inlösentjänster i länder som är del av EU28 eller EEA.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#oppna-ett-handlarkonto_kan-jag-oppna-ett-handlarkonto-i-mitt-land" }, "faq/hantera-ditt-handlarkonto/mitt-foretag-har-ny-adress.se.md": { "title": "Mitt företag har ny adress", "category": "faq", "titleWithMD": "Mitt företag har ny adress", "mocksearch_high": "företagets adress flyttat bytt", "mocksearch_low": "byta adress kan jag byta adress företagets adress address registreringsnummer e-post MID företagets namn flyttat ny adress", "summary": "Send an e-mail to support@clearhaus.com with the following information: Skicka e-post till support@clearhaus.com med följande information: Kundnummer (MID) Organisationsnummer (CVR) Företagets namn Nya adress ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#hantera-ditt-handlarkonto_mitt-foretag-har-ny-adress" }, "faq/funktioner/maaste-jag-betala-for-3d-secure.se.md": { "title": "Måste jag betala för 3-D Secure?", "category": "faq", "titleWithMD": "Måste jag betala för 3-D Secure?", "mocksearch_high": "3d secure 3d-secure 3-d secure 3dsecure", "mocksearch_low": "3d secure 3d secure 3-d secure 3dsecure", "summary": "Nej, som kund hos Clearhaus kan använda 3-D Secure gratis.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#funktioner_maaste-jag-betala-for-3d-secure" }, "faq/oppna-ett-handlarkonto/nar-behover-jag-mer-an-ett-inlosenavtal.se.md": { "title": "När behöver jag mer än ett inlösenavtal?", "category": "faq", "titleWithMD": "När behöver jag mer än ett inlösenavtal?", "mocksearch_high": "multiple merchant accounts new account new bussiness new company", "mocksearch_low": "multiple merchant account pay costs two three next 2 1 3 different currency settle new product service new company existing business website", "summary": "Kort sagt, ska du ha ett extra inlösenavtal om du: startar ett nyt företag (även om det säljer samma eller något helt nytt) börjar sälja helt nya produkter eller tjänster önskar att få utbetalningar i en annan valuta För ytterligare information, vänligen skicka e-post till support@clearhaus.com [Läs mer om att upprätta ett inlösenavtal] /se/oppna-ett-handlarkonto/). ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#oppna-ett-handlarkonto_nar-behover-jag-mer-an-ett-inlosenavtal" }, "faq/generell-information/nar-kan-jag-borja-acceptera-betalningar.se.md": { "title": "När kan jag börja acceptera betalningar?", "category": "faq", "titleWithMD": "När kan jag börja acceptera betalningar?", "mocksearch_high": "payments", "mocksearch_low": "ta emot betalningar idag imorgon denna vecka månad år skicka ansökan företag av högrisk tid behandla ansökan", "summary": "Du kan acceptera betalningar inom 1-3 dagar efter att du skickat in din ansökan. Om ditt företag är av högrisk eller har en speciell affärsmodell, kan det hända att vi behöver extra tid för att gå igenom din ansökan. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#generell-information_nar-kan-jag-borja-acceptera-betalningar" }, "faq/funktioner/nar-rekommenderas-det-att-anvanda-3-d-secure.se.md": { "title": "När rekommenderas det att använda 3-D Secure?", "category": "faq", "titleWithMD": "När rekommenderas det att använda 3-D Secure?", "mocksearch_high": "3d secure 3d-secure 3-d secure 3dsecure", "mocksearch_low": "behöva kräva 3d secure 3d-secure 3-d secure 3dsecure", "summary": "Vi rekommenderar att du använder 3-D Secure när dina kunder betalar för mer än 1000 SEK. Från och med september 2019, kräver PSD2 3-D Secure (eller likande) för alla transaktioner som överskrider 30 Euro.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#funktioner_nar-rekommenderas-det-att-anvanda-3-d-secure" }, "faq/generell-information/nar-utebetals-mina-pengar.se.md": { "title": "När utebetals mina pengar?", "category": "faq", "titleWithMD": "När utebetals mina pengar?", "mocksearch_high": "utbetalning motta pengar", "mocksearch_low": "utbetalning motta pengar motta bankkonto utbetalningsperiod veckovis daglig årlig varje dag varje vecka varannan månad", "summary": "Det beror på av vilken betalningsperiod som har avtalats i ditt kontrakt. Normalt är den varje vecka, så du får dina perngar varje torsdag. Läs artikeln för mer information: När betalar ni mig mina pengar? ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#generell-information_nar-utebetals-mina-pengar" }, "faq/funktioner/stoder-ni-mobile-pay.se.md": { "title": "Stöder ni MobilePay Online?", "category": "faq", "titleWithMD": "Stöder ni MobilePay Online?", "mocksearch_high": "mobile pay mobile-pay mobilpay mobile pay", "mocksearch_low": "stöder stödas", "summary": "Ja, vi stöder online betalningar med MobilePay. Dock måste din gateway stöda MobilePay. Följande gateways stöder MobilePay Online: QuickPay EPay PensoPay ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#funktioner_stoder-ni-mobile-pay" }, "faq/funktioner/vad-ar-mobile-pay.se.md": { "title": "Vad är MobilePay?", "category": "faq", "titleWithMD": "Vad är MobilePay?", "mocksearch_high": "mobile pay mobile-pay mobilpay mobile pay", "mocksearch_low": "möjliggör tillgång kräva behöva", "summary": "MobilePay är en mobil-baserad betalningsapp.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#funktioner_vad-ar-mobile-pay" }, "faq/funktioner/vad-ar-en-deskriptor.se.md": { "title": "Vad är en deskriptor?", "category": "faq", "titleWithMD": "Vad är en deskriptor?", "mocksearch_high": "handlare deskriptor dynamisk deskriptor transaktion kod transaktion text", "mocksearch_low": "transaktion text text på transaktion visa på transaktion kod transaktion kod", "summary": "En deskriptor är den text som framgår på kortinnehavarens kontoutdrag och som beskriver betalningen det är frågan om. En deskriptor bör hjälpa kortinnehavaren att identifiera företaget/ webbshopen betalningen gjorts i. Ett företags deskriptor definieras när inlösenavtalet upprättas och oftast väljs förtagets domän/URL som deskriptor (T.ex. min-shop.com) ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#funktioner_vad-ar-en-deskriptor" }, "faq/generell-information/vad-ar-ett-handlarkonto.se.md": { "title": "Vad är ett handlarkonto?", "category": "faq", "titleWithMD": "Vad är ett handlarkonto?", "mocksearch_high": "handlarkonto bank", "mocksearch_low": "vad handlarkonto", "summary": "Ett handlarkonto är ett konto hos ett inlösenföretag/ finansinstitut (Clearhaus) som är likt ett bankkonto.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#generell-information_vad-ar-ett-handlarkonto" }, "faq/oppna-ett-handlarkonto/vad-ar-kraven-for-min-hemsida.se.md": { "title": "Vad är kraven för min hemsida?", "category": "faq", "titleWithMD": "Vad är kraven för min hemsida?", "mocksearch_high": "krav webbshop behövs", "mocksearch_low": "vad är kraven för registrera krav krävs behövs för registrera", "summary": "Läs artikeln för mer information:Vad är kraven för min hemsida", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#oppna-ett-handlarkonto_vad-ar-kraven-for-min-hemsida" }, "faq/generell-information/var-hittar-jag-era-priser.se.md": { "title": "Var hittar jag era priser?", "category": "faq", "titleWithMD": "Var hittar jag era priser?", "mocksearch_high": "priser skatt avgifter", "mocksearch_low": "priser hitta vad dina priser hur mycket måste jag betala extra priser", "summary": "Du hittar våra priser här: https://www.clearhaus.com/pricing/", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#generell-information_var-hittar-jag-era-priser" }, "faq/hantera-ditt-handlarkonto/var-hittar-jag-mitt-kundnummer-mid.se.md": { "title": "Var hittar jag mitt kundnummer (MID)?", "category": "faq", "titleWithMD": "Var hittar jag mitt kundnummer (MID)?", "mocksearch_high": "kundnummer id unik", "mocksearch_low": "vad är mitt kundnummer MID kan jag hitta motta nästa vad är MID handlare inte unik", "summary": "Du hittar ditt kundnummer (MID) på Settings page i Dashboard. Kundnumret är 7 siffror långt. Exempel:2000001 ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#hantera-ditt-handlarkonto_var-hittar-jag-mitt-kundnummer-mid" }, "faq/generell-information/varfor-ska-jag-ha-ett-inlosenavtal.se.md": { "title": "Varför ska jag ha ett inlösenavtal?", "category": "faq", "titleWithMD": "Varför ska jag ha ett inlösenavtal?", "mocksearch_high": "acceptera online betalningar handlarkonto visa mastercard", "mocksearch_low": "varför handlarkonto", "summary": "För att acceptera online betalningar med kort från Visa and Mastercard, måste du ha ett avtal med ett inlösenföretag.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#generell-information_varfor-ska-jag-ha-ett-inlosenavtal" }, "faq/generell-information/vilka-avvecklingsvalutor-erbjuder-ni.se.md": { "title": "Vilka avvecklingsvalutor erbjuder ni?", "category": "faq", "titleWithMD": "Vilka avvecklingsvalutor erbjuder ni?", "mocksearch_high": "valuta EUR DKK SEK NOK EUR USD GBP valutor", "mocksearch_low": "avvecklingsvaluta utbetalning valuta kan", "summary": "Du kan bli utbetalad i de följande valutorna: SEK, DKK, NOK, EUR, USD eller GBP. Read this article for more information: Settlements ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#generell-information_vilka-avvecklingsvalutor-erbjuder-ni" }, "faq/generell-information/vilka-gateways-stoder-ni.se.md": { "title": "Vilka gateways stöder ni?", "category": "faq", "titleWithMD": "Vilka gateways stöder ni?", "mocksearch_high": "stripe paypal quickpay reepay pensopay verifone gateway paylike", "mocksearch_low": "Vilka gateways stöder ni vilka gateways kan jag använda stöder ni", "summary": "Vi samarbetar med mer än 25 gateways. 8kilo Betternow BigWallet Brand by Hand cbox Certitrade Designheroes.net DevCode DevsSolutions Elektron.fo ePay EPG - Easy Payment Gateway Erhvervshjemmeside.dk eShop+ FPG Freepay Gate2Payments Invirk iSignThis MoneyMatrix NextPay Paylike PayWiser PensoPay PinPayments QuickPay Reepay ScanPay SegPay Vendo Webkonsulenter.dk West Soft Development ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#generell-information_vilka-gateways-stoder-ni" }, "faq/generell-information/vilka-korttyper-accepterar-ni.se.md": { "title": "Vilka korttyper accepterar ni?", "category": "faq", "titleWithMD": "Vilka korttyper accepterar ni?", "mocksearch_high": "korttyper kort typer visa electron debit kredit mastercard maestro amex american express ", "mocksearch_low": "Vilka korttyper accepterar ni och stöder", "summary": "Vi stöder alla korttyper, som stöds av Visa och Matercard. Dessa är: Visa Visa Electron Visa Debit Visa Credit Mastercard Debit Mastercard Credit Maestro ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#generell-information_vilka-korttyper-accepterar-ni" }, "faq/generell-information/vilka-transaktionsvalutor-accepterar-ni.se.md": { "title": "Vilka transaktionsvalutor accepterar ni?", "category": "faq", "titleWithMD": "Vilka transaktionsvalutor accepterar ni?", "mocksearch_high": "valuta valutor USD DKK EUR RON GBP HKD", "mocksearch_low": "vad acceptera motta pengar", "summary": "Vi accepterar transaktioner i alla valutor som stöds av Visa och Mastercard.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#generell-information_vilka-transaktionsvalutor-accepterar-ni" }, "faq/generell-information/vilken-information-ska-jag-ge-for-att-faa-ett-handlarkonto.se.md": { "title": "Vilken information ska jag ge för att få ett handlarkonto?", "category": "faq", "titleWithMD": "Vilken information ska jag ge för att få ett handlarkonto?", "mocksearch_high": "krav före ansöka före komma igång", "mocksearch_low": "vad är de första stegen handlarkonto information högrisk inte från Danmark internationell andra länder", "summary": "Du kan ansöka om att få ett inlösenavtal genom att fylla i vårt online ansökningsformulär. Här hittar en lista över all den infomation som krävs för att kunna öppna ett handlarkonto hos oss. Om ditt företag är registrerat utomlands, är av högrisk eller kräver en licens från myndighetrna, kan du läsa denna artikel för att få mer information. Vilken information behövs för att kunna få ett inlösenavtal ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#generell-information_vilken-information-ska-jag-ge-for-att-faa-ett-handlarkonto" }, "faq/hantera-ditt-handlarkonto/var-kan-jag-hitta-min-api-nyckel.se.md": { "title": "var kan jag hitta min API nyckel?", "category": "faq", "titleWithMD": "var kan jag hitta min API nyckel?", "mocksearch_high": "api nyckel apinyckel apinyckel gateway första steg lansera första transaktion", "mocksearch_low": "api nyckel nästa steg hur hitta kan jag hitta nästa steg efter gateway hur kan jag hitta api nyckel", "summary": "Du hittar din API nyckel på Settings page i Dashboard.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/se/faq#hantera-ditt-handlarkonto_var-kan-jag-hitta-min-api-nyckel" }, "done" : "true" }