{ "faq/generell-informasjon/_index.no.md": { "title": "Generell informasjon", "category": "faq", "section": 1, "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#generell-informasjon__index" }, "faq/features/hva-er-3-d-secure.no.md": { "title": "Hva er 3-D Secure?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hva er 3-D Secure?", "mocksearch_high": ["3d secure","3d-secure","3-d secure","3dsecure"], "mocksearch_low": ["need","require","3d secure",",3d-secure",",3-d secure","3dsecure"], "summary": "3-D Secure er et ekstra sikkerhetslag som beskytter din virksomhet mot uredelige transaksjoner. Ved å benytte 3-D Secure flyttes ansvaret for chargebacks, som er en følge av uredelige transaksjoner, fra din virksomhet til kortholders bank (kortustedende bank). Husk: Betalingsgatewayen Reepay understøtter ikke 3-D Secure. Les mer om 3-D Secure her og her. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#features_hva-er-3-d-secure" }, "faq/opprette-en-innloesningsavtale/_index.no.md": { "title": "Opprette en innløsningsavtale", "category": "faq", "section": 1, "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#opprette-en-innloesningsavtale__index" }, "faq/haandtering-av-din-innloesningsavtale/_index.no.md": { "title": "Håndtering av din innløsningsavtale", "category": "faq", "section": 1, "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#haandtering-av-din-innloesningsavtale__index" }, "faq/features/_index.no.md": { "title": "Features", "category": "faq", "section": 1, "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#features__index" }, "opening-a-merchant-account.no.md": { "title": "Opprette en innløsningsavtale hos oss", "category": "article", "articletitle": "Opprette en innløsningsavtale hos oss", "summary": "Hvilken informasjon trenger jeg for å få en innløsningsavtale? For å bli kunde hos oss trenger vi følgende informasjon i fra deg i vårt online søknadsskjema. 1. Informasjon om bedriften Vi trenger følgende informasjon om bedriften: Land Foretaksnummer Bedriftens juridiske navn Bedriftens telefonnummer og e-mail Bedrifter som ikke er fra Danmark Dersom din bedrift ikke er registrert i Danmark trenger vi ytterligere informasjon: Et bilde/scannet kopi av registreringsdokumentet som inneholder: Bedriftens foretaksnummer Bedriftens juridiske navn Navn(ene) og adresse(ne) til eier(ne) av bedriften Dersom bildet ikke er forståelig, ber vi deg sende en juridisk oversettelse av dokumentet. Bedriften din må være registrert i et av landene som inngår i EU28 eller EØS. Hvorfor spør vi om dette? I henhold til regelverket om anti-hvitvasking er vi forpliktet til å ha kjennskap til bedriftene som er kunde hos oss. 2. Informasjon om direktøren Vi trenger følgende informasjon om direktøren fra deg: Navn Personnummer Legitimasjon (en scannet kopi/bilde av førerkort eller pass) Adresselegitimasjon (eksempelvis en strømregning) Vi aksepterer ikke selvfotograferte bilder, som for eksempel selfies etc.. Vi aksepterer kun gyldige dokumenter. Hvorfor spør vi om dette? I henhold til regelverket om anti-hvitvasking er vi forpliktet til å ha kjennskap til bedriftens ledelse. 3. Bedriftens eierskap Velg bedriftens eierskapsmodell: Bedriften er et enkeltpersonsforetak eigd av direktøren Bedriften er et enkeltpersonsforetak som ikke er eigd av direktøren En eller flere av eirne eier, direkte eller indirekte, mer enn 25% Ingen av eierne eier, direkte eller indirekte, mer enn 25% Hvorfor spør vi om dette? I henhold til regelverk om anti-hvitvasking er vi forpliktet til å ha kjennskap til hvem som eier, direkte eller indirekte, mer enn 25%. 4. Informasjon om nettsiden Les denne artikkelen for mer informasjon: Krav til nettside 5. Bedriftens forretningsmodell Beskriv bedriftens forretningsmodell Lag en kort beskrivelse av hva du skal selge i nettbutikken. Eksempel: Nettbutikken min selger klær og leker for barn.. Salgsstedets navn Noen bedrifter markedsfører bedriften under et annet navn enn bedriftens juridiske navn. Eksempel: “Royal Dutch Shell, PLC” er markedsført som “Shell”. Abonnementsbetalinger Vi vil vite om forretningsmodellen din er basert på måndelige/kvartalsvise/årlige etc. betalinger, som er tilfellet ved bruk av abonnement eller medlemsskap: Eksempel: Kunden din betaler 300 kroner hver måned for et abonnement på et magasin. Hvorfor spør vi om dette? Vi ønsker å forstå bedriften din bedre for å kunne tilby deg best mulig service. 6. Bankkonto Spesifiser informasjon om din bankkonto. Kontoens valuta Swift code (BIC) IBAN nummer Hvorfor spør vi om dette? Med Clearhaus kan du akseptere betalinger i alle valuta. Deretter utbetaler vi pengene til deg i DKK, EUR, SEK, NOK, GPB eller USD. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/opprette-en-innloesningsavtale-hos-oss/" }, "website-requirements.no.md": { "title": "Krav til nettside", "category": "article", "articletitle": "Krav til nettside", "summary": "Krav til nettside: For å få innvilget en innløseravtale hos oss må nettsiden din oppfylle kravene under. De følgende elementene og informasjon må være tydelig presentert for kunden: Bedriftens Vilkår og Betingelser Abonnementets “Vilkår og Betingelser”, dersom bedriften tilbyr et abonnementsbasert produkt eller en tjeneste Bedriftens leveringsbetingelser, angrerett og retur policy Navnet på produktets descriptor som vil stå på kundens kontoutskrift Svært viktig navnet på descriptor ikke er det samme som hjemmesidens URL. Informasjon om kundeservice (e-mail og telefonnummer) Bedriftens personvernspolicy En tydelig beskrivelse av produktene/tjenestene, inkludert priser og gebyrer Kontakt- og bedriftsinformasjon Bedriftens beliggenhet på tidspunkt for betaling Visa og Mastercard logoer Andre krav Nettsiden har en avtale med en gateway. Se gateways All kortdata skal håndteres på en side med SLL-sikring eller forbindelse Fra 1. Oktober 2017, skal hele din nettbutikk ha et SSL sertifikat, ellers, vil kunden få beskjeden “ikke sikker” når han utfyller et skjema i din nettbutikk. Vilkår og betingelser på nettsiden skal aktivt aksepteres av kunden før kjøpet kan gjennomføres. Dette skal inkludere en aktiv link til Vilkår og betingelser. Betingelsene for abonnementsbaserte tjenester eller produkter skal aksepteres av kunde før betaling. De skal også kunne se en link til “Vilkår og Betingelser” Når en kunde har fullført en betaling i nettbutikken, skal han se en kvittering Hvorfor spør vi om dette? Nettsiden din må overholde Visa og Mastercard regler. Nyttige linker Sjekk eierskap av domenet ved hjelp av whois.domaintools.com ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/krav-til-nettside/" }, "settlements.no.md": { "title": "Utbetalinger", "category": "article", "articletitle": "Utbetalinger", "summary": "Hva er en utbetaling? En utbetaling er det vi, på engelsk, kaller settlement. Når vi foretar en utbetaling flytter vi pengene, du har mottatt på din konto hos oss, over til din bankkonto. Hvilke valuta kan jeg få min utbetaling i? Transaksjonsvaluta er valutaen du som forhandler tilbyr dine produkter/tjenester i. Kunden din betaler for sin ordre i transaksjonsvaluta. Med Clearhaus kan du akseptere betalinger i alle valuta som er tilbudt av Visa og Mastercard. Oppgjørsvaluta er valutaen du mottar dine utbetalinger i. Vi kan utbetale i DKK, EUR, SEK, NOK, GBP og USD. Hvorfor velger man å ha flere forskjellige oppgjørsvaluta? Ved å få utbetaling i flere valuta, kan du som forhandler spare omgjøringskostnader når du selger i land som benytter en annen valuta enn ditt hjemland eller din oppgjørsvaluta. Hver oppgjørsvaluta krever en separat innløsningsavtale. Eksempel: Du har en e-handelsbedrift i Norge. Du selger dine produkter i Norge og mottar betalinger i NOK. Pengene går inn på konto hos oss i NOK og din bankkonto er i NOK. Du bestemmer deg for å tilby produkter/tjenester i Sverige, der du mottar betalinger i SEK. Du kan åpne en konto hos oss i SEK og pengene går inn på din konto hos oss i SEK, i stede for NOK. Det vil si, betalingene i SEK blir ikke vekslet til NOK, men blir utbetalt til din bankkonto i SEK. Dette er bare gunstig derom du har omkostninger i SEK. Ellers må du selv veksle pengene i din egen bank. Du kan spare penger med fleksible oppgjørsvaluta. Når utbetales pengene mine? Vi utbetaler pengene fra din konto hos Clearhaus til din bankkonto basert på oppgjørsperioden du har valgt. Du kan velge daglig, ukentlig eller månedlig oppgjør. Obs: Dersom du har en utenlandsk bankkonto (ikke-dansk) kan det hende at du mottar pengene et par dager senere enn det som er spesifisert under. Daglig Transaksjonene du mottar mellom, for eksempel, mandag 18:00 og tirsdag 19:00 vil bli utbetalt den påfølgende tirsdagen. Denne oppgjørsperioden har en forsinkelse på 3 bankdager. Ukentlig Transaksjonene du mottar mellom, for eksempel, mandag 19:00 og den påfølgende mandagen kl. 19:00, vil bli utbetalt den påfølgende torsdagen. Denne oppgjørsperioden har en forsinkelse på 3 bankdager. Månedlig Transaksjonene du mottar mellom, for eksempel 31. Juli 19:00 og 31. August 19:00, vil bli utbetalt 5. September. Denne oppgjørsperioden har en forsinkelse på 3 bankdager. Hvilken oppgjørsperiode skal jeg velge? Som standard bruker kundene våre ukentlig oppgjør fordi det, som oftest, er den beste løsningen. Dersom du ønsker daglig eller månedlig oppgjør på grunn av, for eksempel, kontantstrøm eller abonnementsbasert forretningsmodell, kan du skrive det under “ytterligere informasjon” i søknadsskjemaet Dersom du trenger hjelp til å velge en oppgjørsperiode kan du gjerne ta kontakt med oss via vårt søknadsskjema eller sende en mail til support@clearhaus.com. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/utbetalinger/" }, "disputes.no.md": { "title": "Innsigelser", "category": "article", "articletitle": "Innsigelser", "summary": "Her finner du innsigelser I ditt Clearhaus Dashboard kan du håndtere innsigelser, som betyr å behandle chargebacks. En chargeback oppstår når en kortholder ber om å få tilbakebetalt pengene fra i en transaksjon. Logg på Dashboard Gå til fanen Disputes Det er 4 forskjellige statuser i Disputes: Åpen (Open) Under behandling (Under review) Avvist (Refuted) Lukket (Closed) Åpen- her er aktive innsigelser du skal ta stilling til. Under behandling- Innsigelsen blir vurdert på bakgrunn av dine kommentarer og dokumenter du har lastet opp. Dersom dokumentasjonen er mangelfull eller noen fra vårt support team har noe å tilføye, kan innsigelsen gå tilbake til Åpen. På den måten kan du tilføye dokumentasjon der det trengs. Avvist- Innsigelsen er blitt behandlet og sendt videre til kortholders bank. Lukket- Du har enten vunnet eller tapt saken. Avvisning av en innsigelse Hver innsigelse har en side som forteller om innsigelsens aktuelle stadie. Her finner du en liste over dokumentasjon som er nødvendig for behandling av innsigelsen. Det er mulig å sende oss kommentarer om innsigelsen. Velg Add comment for nærmere presiseringer. Kommentarene du skriver brukes kun internt og sendes ikke til kortholders bank. Alle dokumenter og kommentarer du anser som relevant for innsigelsen må lastes opp. Under Documentation laster du opp nødvendig dokumentasjon. Dokumentet må lastes opp som en samlet PDF-fil. Dersom du ikke svarer på innsigelsen før forfallsdato vil det, som oftest, resultere i at du taper saken. Dersom du har en innsigelse, som har overskredet forfallsdato, kan du ringe til support på +45 82 82 22 00 og høre hva du bør gjøre. Etter å ha lastet opp nødvendig dokumentasjon Velg Actions drop-down meny Velg Refute Når du har trykket på Refute blir tvisten overført til Under Behandling En fra vårt support team vil gjennomgå dokumentasjonen. Dersom det er bruk for mer informasjon vil de skrive en kommentar. Dersom det er grunnlag for å avvise en innsigelse vil dokumentasjonen sendes til kortholders bank og saken flyttes til Refuted. Akseptere en innsigelse Dersom du ønsker å akseptere en innsigelse:: Velg Actions drop-down meny Velg Accept Når du har trykt Accept blir innsigelsen overført til Lukket status. Husk: Innsigelsen kan ha flere steg. Den enkelte innsigelse, avhengig av sak, vil kunne behøve å gå gjennom de ovennevnte stegene flere ganger før innsigelsen kan løses. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/innsigelser/" }, "faq/haandtering-av-din-innloesningsavtale/bedriften-har-endret-addresse.no.md": { "title": "Bedriften har endret adresse", "category": "faq", "titleWithMD": "Bedriften har endret adresse", "mocksearch_high": "company address moved change", "mocksearch_low": "change address can I change company adress address addres how do i change my company address registration number email MID CVR company name moved new address", "summary": "Send en e-mail til support@clearhaus.com med følgende informasjon: Kundenummer (MID) Bedriftens registreringsnummer (CVR) Bedriftens navn Den nye adressen ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#haandtering-av-din-innloesningsavtale_bedriften-har-endret-addresse" }, "faq/features/hva-er-mobile-pay.no.md": { "title": "Hva er MobilePay?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hva er MobilePay?", "mocksearch_high": ["mobile pay","mobile-pay","mobilpay","mobile pay"], "mocksearch_low": ["enable access","require","need"], "summary": "MobilePay er Danske Banks mobilbaserte betalingsapp. Du kan lese mer om MobilePay her. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#features_hva-er-mobile-pay" }, "faq/features/hva-er-en-descriptor.no.md": { "title": "Hva er en descriptor?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hva er en descriptor?", "mocksearch_high": ["merchant","descriptor","dynamic descriptor","transaction code","transaction text"], "mocksearch_low": ["transaction text","text on transaction","show on transaction code","transaction code"], "summary": "En descriptor er teksten som fremgår på kortholders kontoutskrift og som beskriver betalingen som er foretatt. En descriptor skal hjelpe kortholder med å identifisere den virksomheten/nettsiden der betalingen er gjennomført. En virksomhets descriptor defineres når innløsningsavtalen opprettes. Som oftest velges virksomhetens domene/URL som descriptor(feks. my-shop.com). Les mer om descriptors her. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#features_hva-er-en-descriptor" }, "faq/generell-informasjon/hvilke-gateways-stoetter-dere.no.md": { "title": "Hvilke gateways støtter dere?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvilke gateways støtter dere?", "mocksearch_high": "stripe paypal quickpay reepay pensopay verifone gateway paylike", "mocksearch_low": "what gateways do you support what gateways can i use can you support", "summary": "Vi samarbeider med mer enn 25 gateways. 8kilo Betternow BigWallet Brand by Hand cbox Certitrade Designheroes.net DevCode DevsSolutions Elektron.fo ePay EPG - Easy Payment Gateway Erhvervshjemmeside.dk eShop+ FPG Freepay Gate2Payments Invirk iSignThis MoneyMatrix NextPay Paylike PayWiser PensoPay PinPayments QuickPay Reepay ScanPay SegPay Vendo Webkonsulenter.dk West Soft Development ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#generell-informasjon_hvilke-gateways-stoetter-dere" }, "faq/generell-informasjon/hvilke-informasjon-trenger-jeg-for-aa-faa-en-innloesningsavtale.no.md": { "title": "Hvilke informasjon trenger jeg for å få en innløsningsavtale?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvilke informasjon trenger jeg for å få en innløsningsavtale?", "mocksearch_high": "requirements before applying application getting started", "mocksearch_low": "what supposed first step provide merchant account information form required high-risk non-danish international other countries", "summary": "Du kan søke om å få en innløsningsavtale ved å fylle ut vårt online søknadsskjema. Her finner du en liste over informasjon vi trenger for at en bedrift kan få en innløsningsavtale hos oss. Dersom din virksomhet er registrert i utlandet (ikke-danmark), er høyrisiko eller krever en særlig lisens fra myndighetene, kan du lese denne artikkelen for mer informasjon: Åpne en konto hos oss. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#generell-informasjon_hvilke-informasjon-trenger-jeg-for-aa-faa-en-innloesningsavtale" }, "faq/generell-informasjon/hvilke-korttyper-stoetter-dere.no.md": { "title": "Hvilke korttyper støtter dere?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvilke korttyper støtter dere?", "mocksearch_high": "card types cardtypes visa dankort electron debit credit mastercard maestro amex american express ", "mocksearch_low": "what card types do you accept do you support", "summary": "Vi støtter alle korttyper som utstedes av Visa og Mastercard. Disse omfatter: Visa Visa Electron Visa Debit Visa Credit Mastercard Debit Mastercard Credit Maestro ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#generell-informasjon_hvilke-korttyper-stoetter-dere" }, "faq/opprette-en-innloesningsavtale/hva-er-kravene-til-min-nettside.no.md": { "title": "Hvilke krav er det til min nettside?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvilke krav er det til min nettside?", "mocksearch_high": "requirements webshop needed necessary", "mocksearch_low": "what are requirements register sign up requirements required needed information for sign up register", "summary": "Les denne artikkelen for mer informasjon: Krav til nettside", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#opprette-en-innloesningsavtale_hva-er-kravene-til-min-nettside" }, "faq/generell-informasjon/hvilke-oppgjoersvaluta-stoetter-dere.no.md": { "title": "Hvilke oppgjørsvaluta støtter dere?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvilke oppgjørsvaluta støtter dere?", "mocksearch_high": "currency EUR DKK SEK NOK EUR USD GBP cash currencies", "mocksearch_low": "settlement currencies payout currency can I settled", "summary": "Du kan få utbetalinger i følgende valuta: DKK, SEK, NOK, EUR, USD or GBP. Les denne artikkelen for mer informajson: Utbetalinger ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#generell-informasjon_hvilke-oppgjoersvaluta-stoetter-dere" }, "faq/generell-informasjon/hvilke-transaksjonsvaluta-stoetter-dere.no.md": { "title": "Hvilke transaksjonsvaluta støtter dere?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvilke transaksjonsvaluta støtter dere?", "mocksearch_high": "currency currencies USD DKK EUR RON GBP HKD", "mocksearch_low": "what accept receive money", "summary": "Vi støtter transaksjoner i alle valuta som er støttet av Visa og Mastercard.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#generell-informasjon_hvilke-transaksjonsvaluta-stoetter-dere" }, "faq/haandtering-av-din-innloesningsavtale/hvor-finner-jeg-min-api-noekkel.no.md": { "title": "Hvor finner jeg API-nøkkelen min?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvor finner jeg API-nøkkelen min?", "mocksearch_high": "api key apikey apikey gateway first step launch first transaction", "mocksearch_low": "api key next step how do i find can I find next steps after gateway how can i find my api key", "summary": "Du finner din API i Settings i Dashboard.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#haandtering-av-din-innloesningsavtale_hvor-finner-jeg-min-api-noekkel" }, "faq/haandtering-av-din-innloesningsavtale/hvor-finner-jeg-mitt-kundenummer-identifikasjonsnummer-mid.no.md": { "title": "Hvor finner jeg mitt kundenummer/merchant identification number(MID)?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvor finner jeg mitt kundenummer/merchant identification number(MID)?", "mocksearch_high": "merchant account number id unique", "mocksearch_low": "what is my merchant account number MID can i find receive next what is MID merchant no unique", "summary": "Du kan finne ditt kundenummer (merchant identification number, MID) i Settings i Dashboard. Kundenummeret ditt er 7 sifre Eksempel: 2000001 ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#haandtering-av-din-innloesningsavtale_hvor-finner-jeg-mitt-kundenummer-identifikasjonsnummer-mid" }, "faq/generell-informasjon/hvor-kan-jeg-finne-prisene-deres.no.md": { "title": "Hvor kan jeg finne prisene deres?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvor kan jeg finne prisene deres?", "mocksearch_high": "prices taxes tarifs charges", "mocksearch_low": "prices find what are your prices how much do I have to pay are there extra pricings", "summary": "Du kan finne prisene våre her: https://www.clearhaus.com/pricing/", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#generell-informasjon_hvor-kan-jeg-finne-prisene-deres" }, "faq/features/hvordan-aktiverer-jeg-mobile-pay.no.md": { "title": "Hvordan aktiverer jeg MobilePay?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvordan aktiverer jeg MobilePay?", "mocksearch_high": "mobile pay mobile-pay mobilpay mobile pay", "mocksearch_low": "enable access require need", "summary": "Clearhaus gir automatisk alle våre kunder muligheten for å motta betalinger med MobilePay. Men for at MobilePay skal bli aktivert i din nettbutikk må du ha en gateway som også understøtter MobilePay. Det er gatewayen som sørger for alt det praktiske og tekniske rundt MobilePay, og det er de som kan aktivere det i din nettbutikk. Kontakt din gateway for ytterligere hjelp. Du må også registrere deg hos MobilePay her. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#features_hvordan-aktiverer-jeg-mobile-pay" }, "faq/haandtering-av-din-innloesningsavtale/hvordan-endrer-jeg-min-bankkonto.no.md": { "title": "Hvordan endrer jeg min bankkonto?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvordan endrer jeg min bankkonto?", "mocksearch_high": "back account swift ownership", "mocksearch_low": "bank account change can I change how do I change my steps move bank account iban swift ownership", "summary": "Du kan endre den bankkontoen, du får utbetalt dine penger til, ved å sende en e-mail til support@clearhaus.com. Mailen må inneholde følgende informasjon: Bedriftsnavn Kundenummer (MID) Bankens navn, IBAN og SWIFT kode (BIC) for både den tidligere og den nye bankkontoen Bevis på at du/bedriften eier den nye bankkontoen ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#haandtering-av-din-innloesningsavtale_hvordan-endrer-jeg-min-bankkonto" }, "faq/features/hvordan-kan-jeg-endre-min-descriptor.no.md": { "title": "Hvordan kan jeg endre min descriptor?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvordan kan jeg endre min descriptor?", "mocksearch_high": "descriptor dynamic descriptor transaction text", "mocksearch_low": "merchant show on transaction code transaction code", "summary": "Send en e-mail til support@clearhaus.com der du skriver hva du vil endre din descriptor til. Husk at descriptoren skal identifisere den nettbutikken der betalingene blir foretatt. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#features_hvordan-kan-jeg-endre-min-descriptor" }, "faq/generell-informasjon/hvorfor-trenger-jeg-en-innloesningsavtale.no.md": { "title": "Hvorfor trenger jeg en innløsningsavtale?", "category": "faq", "titleWithMD": "Hvorfor trenger jeg en innløsningsavtale?", "mocksearch_high": "accept online payments merchant account visa mastercard", "mocksearch_low": "why merchant account", "summary": "For å akseptere online betalinger med kort fra Visa og Mastercard, trenger du en avtale hos en innløser.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#generell-informasjon_hvorfor-trenger-jeg-en-innloesningsavtale" }, "faq/opprette-en-innloesningsavtale/kan-jeg-faa-en-innloesningsavtale-i-mitt-land.no.md": { "title": "Kan jeg få en innløsningsavtale i mitt land?", "category": "faq", "titleWithMD": "Kan jeg få en innløsningsavtale i mitt land?", "mocksearch_high": "Country India Bangladesh Romania Uzbekistan Lichtenstein US America United States Europe European union Asia Africa Pacific China Japan", "mocksearch_low": "supported countries can i get an account can i register can i signup how can i do you accept from", "summary": "Vi tilbyr innløsningsavtaler til alle land som er med i EU28 eller EØS.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#opprette-en-innloesningsavtale_kan-jeg-faa-en-innloesningsavtale-i-mitt-land" }, "faq/features/m%C3%A5-jeg-betale-for-3-d-secure.no.md": { "title": "Må jeg betale for 3-D Secure?", "category": "faq", "titleWithMD": "Må jeg betale for 3-D Secure?", "mocksearch_high": "3d secure 3d-secure 3-d secure 3dsecure", "mocksearch_low": "need require 3d secure 3d-secure 3-d secure 3dsecure", "summary": "Nei. Som kunde hos Clearhaus får du 3-D Secure gratis.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#features_m%C3%A5-jeg-betale-for-3-d-secure" }, "faq/features/naar-anbefaler-dere-at-man-benytter-3-d-secure.no.md": { "title": "Når anbefaler dere at man benytter 3-D Secure?", "category": "faq", "titleWithMD": "Når anbefaler dere at man benytter 3-D Secure?", "mocksearch_high": "3d secure 3d-secure 3-d secure 3dsecure", "mocksearch_low": "need require 3d secure 3d-secure 3-d secure 3dsecure", "summary": "Vi anbefaler at du benytter 3-D Secure når dine kunder handler for mer enn 1000 NOK. Jf. PSD2 er 3-D Secure (eller lignende) pr. September 2019 påkrevd for transaksjoner over 300 NOK.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#features_naar-anbefaler-dere-at-man-benytter-3-d-secure" }, "faq/generell-informasjon/naar-betaler-dere-ut-pengene-mine.no.md": { "title": "Når betaler dere ut pengene mine?", "category": "faq", "titleWithMD": "Når betaler dere ut pengene mine?", "mocksearch_high": "payout pay out money receive", "mocksearch_low": "payout get my money cash receive bank account period settlements settlement period weekly daily yearly every day everyday every other day monthly", "summary": "Dette er avhengig av hvilke oppgjørsperiode som er fastsatt i din kontrakt. Normalt er oppgjørsperioden en uke, og da vil du få pengene dine hver torsdag. Les denne artikkelen for mer informasjon: Utbetalinger ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#generell-informasjon_naar-betaler-dere-ut-pengene-mine" }, "faq/generell-informasjon/naar-kan-jeg-begynne-aa-akseptere-betalinger-i-min-nettbutikk.no.md": { "title": "Når kan jeg begynne å akseptere betalinger i min nettbutikk?", "category": "faq", "titleWithMD": "Når kan jeg begynne å akseptere betalinger i min nettbutikk?", "mocksearch_high": "payments", "mocksearch_low": "accept payments today tomorrow this week month year submitted application next stem own business high-risk time assess my application", "summary": "Du kan begynne å akseptere betalinger innen 1-3 dager etter at du har sendt inn din søknad. Dersom din virksomhet er høyrisiko eller basert på en spesiell forretningsmodell, kan det hende at vi må bruke mer tid på behandling av din søknad. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#generell-informasjon_naar-kan-jeg-begynne-aa-akseptere-betalinger-i-min-nettbutikk" }, "faq/opprette-en-innloesningsavtale/naar-faar-jeg-bruk-for-mer-enn-en-innloesningsavtale.no.md": { "title": "Når trenger jeg mer enn en innløsningsavtale?", "category": "faq", "titleWithMD": "Når trenger jeg mer enn en innløsningsavtale?", "mocksearch_high": "multiple merchant accounts new account new bussiness new company", "mocksearch_low": "multiple merchant account pay costs two three next 2 1 3 different currency settle new product service new company existing business website", "summary": "Kort sagt trenger du en ekstra innløsningsavtale dersom du: starter en ny bedrift (både dersom den selger det samme eller noe helt nytt) begynner å selge helt nye produkter eller tjenester i din eksisterende bedrift ønsker å få utbetalinger i andre valuta For ytterligere hjelp kan du sende en e-mail til: support@clearhaus.com Les mer om å opprette en innløsningsavtale. ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#opprette-en-innloesningsavtale_naar-faar-jeg-bruk-for-mer-enn-en-innloesningsavtale" }, "faq/features/stotter-dere-mobile-pay-online.no.md": { "title": "Støtter dere * MobilePay Online*?", "category": "faq", "titleWithMD": "Støtter dere ** MobilePay Online**?", "mocksearch_high": "mobile pay mobile-pay mobilpay mobile pay", "mocksearch_low": "enable access require need", "summary": "Ja, vi støtter online betalinger med MobilePay. Din gateway må dog også understøtte MobilePay. Følgende gateways understøtter MobilePay Online: QuickPay EPay PensoPay ", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#features_stotter-dere-mobile-pay-online" }, "faq/generell-informasjon/hva-er-en-innloesningsavtale.no.md": { "title": "What is a merchant account?", "category": "faq", "titleWithMD": "What is a merchant account?", "mocksearch_high": "merchant account bank", "mocksearch_low": "what merchant account", "summary": "Med en innløsningsavtale får du en konto hos en innløser/finansinstitusjon (Clearhaus) som, på en måte, fungerer som en bank.", "url": "https://helpdesk.clearhaus.com/no/faq#generell-informasjon_hva-er-en-innloesningsavtale" }, "done" : "true" }